Magyar Kupa 23/24

St. Lambrecht – Grebenzen (AUT)

CodexDateDiscipline 
HUN112 HUN112 2023/2024 Magyar Kupa sorozat óriás-mulesiklás 
HUN111 HUN111 2023/2024 Magyar Kupa sorozat óriás-mulesiklás 
HUN101 HUN101 Rangsoroló és szabadido verseny szlalom 
HUN102 HUN102 Rangsoroló és szabadido verseny óriás-mulesiklás